Tømrerarbeider Fuktmålinger Sopp / fukt / råte Hvem er vi Hvorfor velge oss Bildegalleri Kontakt


Fukt -/sopp og råteskader:

fuktskade

Det er all grunn til å ta på alvor fuktighet i en bygning. Selv om ikke all fuktighet nødvendigvis er farlig er det i de fleste tilfeller er det et dårlig tegn dersom det måles fukt i en konstruksjon.For at fukten skal kunne gjøre skade må den kombineres med tre faktorer: Organisk materiale, tid og temperatur.


I de fleste fuktskader dannes først muggsopp , men ettersom tiden går , oppstår også råtesopp. Råtesopp bryter ned treverket og skaper ustabilitet i konstruksjoner.


Relativ fuktighet og fuktinnhold er to sentrale begreper. Relativ fuktighet , RF , forteller om forholdet mellom virkelig vanndampinnhold og vanndampinnholdet ved metning ved samme temperatur , gjerne oppgitt i %. Det er vanlig at RF ligger på omkring 50 % i et oppholdrom i en bolig. Aktiviteten i rommet og temperaturen vil kunne påvirke RF. Ta et eksempel: Hva skjer på vinduet på bilen din dersom den står ute en høstkveld. Luften som på dagen har vært varm blir kjølt ned og da kondenserer den og du opplever dugg på bilvinduet. Det lærer oss at når temperaturen i løpet av kvelden synker klarer ikke lenger luften å holde på den fuktigheten som den kunne ved høyere temperatur. Det er i prinsipp det samme som skjer på en glassrute innendørs når det er kjølig ute. For å motvirke dette kan man heve temperaturen inne eller øke sirkulasjonen på inneluften.


Det andre begrepet , fuktinnhold , sier noe om forskjellen på fuktighet i et gitt materiale i tørr tilstand og samme materiale i fuktig tilstand. Man veier da feks. trestykket i sin våte tilstand og så tørker man det og veier det en gang til. Fuktinnhold kan oppgis som kilogram , kg/m3 , o.l.


Dersom RF overstiger 75-80% i en trekonstruksjon over tid har man grobunn for muggsopp og råtesopp. Dette er ikke alltid noe man kan se med det blotte øye og heller ikke måle seg frem til dersom man ikke har kjennskap til byggeskikk , konstruksjoner og metoder for fuktmålinger.


Dersom man kjenner en ”kjellerlukt” i huset , opplever misfarging av materialer , vann på gulvet , råhet o.l. bør man så raskt som mulig kontakte en kyndig som kan avgjøre om det er grunn til bekymring.


HELSEEFFEKTER:

Det er vist en sammenheng mellom det å bo i hus der det er høy fuktighet, fuktskader eller mugglukt og forekomst av luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner og utløsing av astma hos beboerne. Foreløpig vet man lite om årsakene til denne sammenhengen. En mulig sammenheng kan være at fukt og fuktskader påvirker forekomsten av midd, muggsopp og bakterier. En normal forekomst av mikroorganismer medfører sjelden helseproblemer. Under spesielle forhold kan imidlertid oppvekst av enkelte sopparter gi inneklimaproblemer. Noen mugg- og bakteriearter kan gi allergiske reaksjoner, men sannsynligvis er det relativt sjeldent. Både bakterie- og muggsopparter kan i spesielle situasjoner danne giftstoffer og sterkt luktende og slimhinneirriterende nedbrytningsprodukter. Vi vet ikke hvilke nivåer av slike stoffer som må til for at at helseeffekter oppstår. Allergi overfor husstøvmidd og deres avføring er relativt vanlig. Slik allergi er en viktig risikofaktor for astma. Mennesker er forskjellig og toleranseterskelen varierer.


Dersom du vil vite mer om fukt, se:
www.fhi.no
www.inneklima.com
© Walmann Bygg AS e-post: martin@walmann.com Tlf: 90 95 63 20
Produced by BITS