Tømrerarbeider Fuktmålinger Sopp / fukt / råte Hvem er vi Hvorfor velge oss Bildegalleri Kontakt


VI GIR DEG GODE RÅD OM HVA DU BØR GJØRE DERSOM DU HAR EN FUKTSKADE.

fuktskade
fuktskade
Vannskade i takess Lekasje på underside av baderom

Walmann Bygg AS er et selskap som har bred erfaring og god kompetanse på fukt og følgeskader av fukt. Firmaet har gjennomgått grunnleggende og videregående opplæring i konsekvenser- og skadeutbedring av fuktskader. Samt mange&arig erfaring fra samarbeide for forsikringsbransjen.


Fuktskader forårsaker årlig skader for millioner av kroner. Mange av disse skadene kunne vært unngått.


Teknisk forskrift ( TEK ) §8-37 stiller krav til fuktighet ved bygging: Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer.

Gjennom kjennskap til skjulte farer og fuktens destruktive kraft kan man forebygge de aller flestetyper av vann-/fuktskader. Alt for ofte ser man at årsaken til at skader oppstår er enten manglende vedlikehold eller feil utført håndverk. Det er derfor i alles interesse at man så tidlig som mulig oppdager skadene og utbedrer dem.Du kan se etter:

  • Synlig soppvekst
  • Lukt av muggsopp/mugg/fukt
  • Fuktskjolder
  • Saltutslag på mur. ( Vegg/gulv )
  • Kondens på vinduer. Særlig vanlig høst og vinter.
  • Misfarging
  • Mykhet/svikt i punkter å vegg og gulv. Oftest i våtsoner.

En fuktmåling utføres gjerne fordi det er mistanke om eller synlig fuktskade. Ved å utføre fuktmålinger vil man kunne bestemme hva som er årsak til skaden og hvorfor skaden oppstår , samt finne ut omfanget av skaden. Med denne kunnskapen kan man som huseier få et bilde av hva som er nødvendig å gjøre. Vi utferdiger rapporter fra fuktmålingene som kan benyttes som dokumentasjon for eier ved en eventuell tvistesak , feks. med forsikringsselskap. I noen tilfeller er det derimot ikke nødvendig med noen rapport , men resultatet av målingene gjennomgås muntlig med huseier på stedet.


På en fuktmåling er det mange momenter som tas i betraktning for å danne seg et bilde. Det dreier seg mer om forståelse av måleresultatene enn hvor mye fuktighet man måler. Noen deler av en konstruksjon tåler fukt , mens andre deler slett ikke bør utsettes for fuktighet overhodet. Med god kunnskap om bygninger og byggeskikk kan man avgjøre om det er behov for utbedring av fuktskaden. Dersom det er nødvendig med utbedring av skaden vil vi selvsagt kunne gi en fast pris på de arbeider som er nødvendig for å utbedre.© Walmann Bygg AS e-post: martin@walmann.com Tlf: 90 95 63 20
Produced by BITS